Al-Plast - logo

Al-Plast 1

Okna, drzwi, parapety

Z pasji dla Twojego domu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Rytro, 25 maja 2018 r.

 

Al – Plast W. Pawlik, I. Król, M. Król sp.j.

33-343 Rytro 502

KRS 0000077139

NIP 7342016077

al-plast@al-plast.com.pl

 

Szanowni Państwo !

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), pragniemy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Al – Plast W. Pawlik, I. Król, M. Król spółka jawna. Z administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 33-343 Rytro 502 lub e-mail: al-plast@al-plast.com.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, tj. na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody, w celu stosowania marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności w zakresie informowania o promocjach i nowościach naszej firmy,

- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, tj. w celu wykonania zawartej z Państwem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 

Dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a także w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracujemy, tj. firmie księgowej i kancelarii prawniczej. Administrator nie udostępnia Państwa danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.

 

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane w czasie niezbędnym do wykonania umowy i zrealizowania przez administratora ciążących na nim obowiązkach prawnych związanych z umową. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane oraz przechowywane do czasu aż zgłoszą Państwo stosowny sprzeciw bądź odwołają Państwo swoją zgodę.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy.

 

Przedstawiając poniższe informacje, liczymy na dalszą owocną współpracę.